1.11.51

คอกแป๊ปน้ำ ราคา 6,500 บาท
หลังคาทึบ เปิดได้ ราคา 13,000 บาท
หลังคาทึบปิดหมด ราคา 12,000 บาท
หลังคาตาข่าย มีประตูท้ายและผ้าใบกันฝน
ราคา 9,000 บาท